Beroepsvereniging

 

Met mijn lidmaatschap als coach bij de @NOBCO, kies ik voor kwaliteit, verbondenheid en ethiek!

Aansluitnummer 31979

 

 

 

Als coach ben ik aangesloten bij de EMCC.

De EMCC wil in heel Europa een 'good coaching practice' bevorderen, die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches mag worden verwacht. In dat kader zorgt de EMCC voor Europese kwaliteitskeurmerken.

De Internationale Ethische Code (IEC) biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor mij als coach. In de IEC is opgenomen hoe ik als beroepscoach omga met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. 

 


Klachten en procedures

Wanneer je een klacht hebt over mij als coach of over mijn handelswijze, en wij komen er samen niet uit, dan kun je via NOBCO een klacht indienen.

 

In het klachtenreglement staat beschreven hoe je dit kunt doen. Je kunt doorlinken naar het klachtenreglement op de website van NOBCO: https://www.nobco.nl/over-nobco/klachtenprocedure-nobco